Inspirerende sprekers

Het WOZ-Congres biedt een gevarieerd programma met kennisverbreding door een aantal plenaire sprekers en kennisverdieping door inhoudelijke subsessies.

De dag bestaat uit een aantal presentaties van gerenommeerde namen uit de branche en breakout sessies in kleine groepen. Verbreding en verdieping van kennis staan daarbij centraal.

Keynote

Tijdens het WOZ-Congres zijn er een aantal keynote sprekers die hun visie zullen geven op verschillende thema’s. Deze presentaties vinden plaats in de grote zaal.

mr. C.J.R. (Rudolf) van Binsbergen

Advocaat en partner bij Wille Donker Advocaten

Onderwerp: Burgers zijn eigenlijk net mensen

De overheid treedt terug, de burger is zelfredzaam. Mooie termen om te verhullen dat de kloof tussen overheid en burger toeneemt. Schaalvergroting en automatisering van besluitvormingsprocessen dragen daaraan bij. Voor no cure, no pay-bedrijven is dat een businessmodel. Zij springen in het gat dat de terugtrekkende overheid laat vallen. Dat heeft een prijs: ontevreden burgers en hoge uitgaven aan proceskostenvergoedingen. Demissionair staatssecretaris Van Rij wil aan dat laatste paal en perk stellen en heeft een wetsvoorstel aangekondigd. Wat nu: afwachten? Of kan het nu ook al anders? En beter? Rudolf van Binsbergen is advocaat en procedeert zowel voor burgers als voor de overheid. Hij neemt ons mee in het spanningsveld tussen klantgerichtheid en efficiëntie.

Rudolf van Binsbergen is advocaat sinds 2001. Hij studeerde civiel recht en strafrecht aan de Universiteit Leiden. Daarna is hij zich gaan specialiseren in het bouwrecht, vastgoedrecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht, bestuursrecht en omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu). Hij rondde met succes een postacademische opleiding bestuursrecht af aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Rudolf adviseert bedrijven en overheden over onder meer publiek-private samenwerking (PPS), aanbesteding, projectontwikkeling en complexe vastgoedtransacties. In de praktijk houdt hij zich ook bezig met het algemeen civiel recht. Rudolf van Binsbergen is als gastdocent betrokken bij het departement Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden en heeft zitting in de Commissie Bestuursrecht van de Haagse Orde van Advocaten.Prof. dr. M.K. (Marc) Francke

Hoogleraar Real Estate Analytics aan de Universiteit van Amsterdam en Head of Real Estate Research bij Ortec Finance

Onderwerp: de gevolgen van beleidsbeslissingen voor de woningmarkt

Tijdens een plenaire sessie duidt Marc Francke de gevolgen van de beleidsmaatregelen in de woningmarkt; zoals middenhuur en opkoopbescherming. Wat betekenen deze maatregelen voor huurders, koopstarters en beleggers van woningen.

Professor Marc Francke heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar geautomatiseerde waarderingsmodellen met behulp van econometrische en machine learning-methoden, de constructie van vastgoedprijsindexen in dunne markten, en prijs- en liquiditeitsdynamiek in commerciële en woningmarkten. Naast zijn functie als Head of Real Estate Research bij Ortec Finance is hij hoogleraar Real Estate Analytics aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gepromoveerd in econometrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Professor Francke is research fellow bij het Massachusetts Institute of Technology Center for Real Estate’s Price Dynamics Platform en Weimer School Fellow bij het Homer Hoyt Institute.

Zijn wetenschappelijk onderzoek heeft geleid tot publicaties in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Management Science, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Econometrics, Journal of Urban Economics, Real Estate Economics, Journal of Real Estate Finance and Economics en Journal of Derivatives. Professor Francke is bestuurslid van de European Real Estate Society en secretaris van de European Commercial Real Estate Data Alliance.Ivo Lechner

Hoofd Modern toezicht Waarderingskamer

Onderwerp: Van alles over informeel contact én de belastingplannen van Prinsjesdag

Ivo Lechner is hoofd modern toezicht bij de Waarderingskamer. Hij neemt u samen met collega Maartje Hooijmans mee door de verschillende vormen van informeel contact, uw ideeën hierbij en vooral, wat is hierover gezegd in de belastingplannen op Prinsjesdag?

Subsessies

In twee subsessies kunt u een aantal verdiepende en vernieuwende onderwerpen volgen. De volgende thema’s komen tijdens de subsessies aan bod. U maakt uw keuze tijdens het aanmelden.

Michaël Wiese MSc MSRE RT RM

Directeur/domein lead xxllnc Belastingen

Subsessie ronde 1: Waarderen van recreatieterreinen via de OCF-methodiek

Het waarderen van recreatieterreinen verloopt in het WOZ-werkveld via de Operationele CashFlow-methode (OCF). Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de theoretische achtergronden van deze methodiek en wordt aan de hand van een praktijkvoorbeeld stilgestaan bij de inkomende en uitgaande kasstromen, de yield en het toepassen van correcties. Verder wordt ingegaan op het vernieuwde rekenmodel dat vanuit de VNG wordt aangeboden.

Subsessie ronde 2: Wonen/niet-wonen en de woondelenvrijstelling bij WOZ-taxaties (220a en 220e Gemeentewet)

De toepassing van artikel 220a en 220e van de Gemeentewet (tariefstelling en woondelenvrijstelling) leidt in de praktijk tot de nodige onduidelijkheid en onjuiste toepassing. Ondanks dat (bijvoorbeeld) bij zorgobjecten een verschuiving naar het wonen plaatsvindt, wordt nog vaak ten onrechte een object als woning in de tariefstelling betrokken. Tijdens de sessie wordt ingegaan op het bestemmings- en geschiktheidscriterium, de toepassing van de woondelenvrijstelling en jurisprudentie rondom dit onderwerp.

Michaël rondde in 2003 zijn opleiding Heao-MER af en begon als junior makelaar in Veendam. Daarna rolde hij door in het WOZ-werkveld als taxateur. Sinds die overstap is geen dag meer hetzelfde. Zo groeide hij door tot manager Taxaties en haalde hij in 2020 nog zijn Master of Science in Real Estate (MSRE). Naast het waarderen van complexe objecten en het opmaken van waarderingsmodellen voor niet-woningen, coacht hij (collega) taxateurs en geeft hij met met veel plezier colleges aan studenten op de Hanzehogeschool in Groningen.

Sinds een jaar is Michaël werkzaam als team lead xxllnc Belastingen en xxllnc Detachering. Daarmee draagt hij de verantwoordelijkheid voor ruim 125 vakspecialisten.


drs. Olga Menger

Specialist WOZ, lokale heffingen en btw/BCF

Tijdens haar presentatie staat de verwerking van de BTW in de WOZ waarde centraal. Wanneer moet een WOZ-object in- of exclusief btw worden gewaardeerd. En moet dit soms ook gedeeltelijk. Aan de hand van de regels uit de WOZ, de BTW en nieuwe(!) jurisprudentie worden, aan de hand van praktische vraagstukken, bovenstaande vragen beantwoord.

Olga Menger heeft ruim 18 jaar ervaring op het gebied van advisering in de WOZ en lokale belasting. Eerst als belastingadviseur en eindverantwoordelijke van het WOZ-team van Deloitte Belastingadviseurs. En thans als vennoot van bij Fiscaliade, het adviesbureau voor fiscale advisering voor overheden. Zij is bij Fiscaliade verantwoordelijk voor de WOZ en lokale belastingen.

In haar praktijk adviseert zij verschillende partijen over WOZ en lokale belastingen vraagstukken en ondersteunt zij deze partijen in de afhandeling van bezwaarschriften en het voeren van gerechtelijke procedures tot aan de Hoge Raad. Alhoewel Olga alle WOZ-vraagstukken interessant vindt, is zij met name gespecialiseerd in de gecorrigeerde vervangingswaarde.

Ook zit zij in het sectiebestuur WOZ, lokale en milieubelastingen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Zij is zelf ook lid van de NOB. Tevens is Olga annotator van het Fiscaal weekblad NL Fiscaal over gerechtelijke uitspraken die over de WOZ (en lokale belastingen) verschijnen.

Prof. dr. M.K. (Marc) Francke

Hoogleraar Real Estate Analytics aan de Universiteit van Amsterdam en Head of Real Estate Research bij Ortec Finance

Machine Learning algoritmes spelen een grote rol in ons dagelijks leven. Gaat ML de rol van de taxateur veranderen? In deze workshop bespreken we mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van AI bij het waarderen van vastgoed.

Professor Marc Francke heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar geautomatiseerde waarderingsmodellen met behulp van econometrische en machine learning-methoden, de constructie van vastgoedprijsindexen in dunne markten, en prijs- en liquiditeitsdynamiek in commerciële en woningmarkten. Naast zijn functie als Head of Real Estate Research bij Ortec Finance is hij hoogleraar Real Estate Analytics aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gepromoveerd in econometrie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Professor Francke is research fellow bij het Massachusetts Institute of Technology Center for Real Estate’s Price Dynamics Platform en Weimer School Fellow bij het Homer Hoyt Institute.

Zijn wetenschappelijk onderzoek heeft geleid tot publicaties in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Management Science, Journal of Business and Economic Statistics, Journal of Econometrics, Journal of Urban Economics, Real Estate Economics, Journal of Real Estate Finance and Economics en Journal of Derivatives. Professor Francke is bestuurslid van de European Real Estate Society en secretaris van de European Commercial Real Estate Data Alliance.

Bert Vastert

Communicatietrainer bouw- en vastgoed

Hét thema van de WOZ dag ‘van monoloog naar dialoog’ haakt in op de meest gehoorde uitdaging van mens én organisatie: communicatie. Tijdens het WOZ congres krijgt u twee keer de kans om met elkaar in gesprek te gaan over de momenten dat u bij een inwoner naar buiten loopt – of de telefoon neer legt – en bij u zelf denkt: “Dit ging niet goed. Eigenlijk had ik hem gewoon DIT of DAT moeten zeggen!” of “wat een eigenwijze inwoner”. We voelen ons dan vaak niet gehoord en begrepen . . . . . en misschien de inwoner ook niet?

Voor de goede dialoog gaat het niet (alleen) om wat u zegt, maar (vooral) om de kunst van luisteren. Wilt u (nog) beter kunnen luisteren? Dan is deze workshop voor u!

Bert Vastert (54) werkt al bijna dertig jaar als zelfstandig trainer in de bouw en vastgoedbranche met op zijn visitekaartje: luisteraar. Daarnaast werkt hij inmiddels ook al bijna twintig jaar bij KPE en heeft als zodanig trainingen verzorgt voor taxateurs van gemeenten en belastingsamenwerkingen. Hij heeft vaker bijgedragen aan het WOZ congres.


Kees van den Tempel

AI specialist bij AI-Labs B.V.

Breed opgeleid, actief en geinteresseerd AI en IT. Gecombineerd met zijn ervaring als ondernemer kijkt Kees naar toepassingsmogelijkheden van AI en legt hij de verbinding tussen management, ontwikkelaars en gebruikers. Hij houdt van opschieten en is een echte doener zonder de ethische aspecten uit het oog te verliezen.

Bart Kranenborg en Martijn Möller

Specialist waarderingsmodellen en regiomanager

In tijden van versnelde technologische ontwikkelingen veranderen de wijze en frequentie waarop uitvoeringsorganisaties de dialoog zoeken met burgers. In deze workshop wordt stil gestaan bij de diverse mogelijkheden die er zijn om contact te leggen en wordt dieper ingegaan op de digitale variant hiervan. Hoe kan deze communicatie worden ingestoken? En waar moet er op gelet worden? Ook wordt er gekeken naar hoe en waar er van elkaar geleerd kan worden. En wat het beste moment is om de dialoog op te starten voor optimale resultaten. Sleutelwoorden zijn transparantie, privacy en techniek.

Het WOZ Congres is een samenwerking van Ortec Finance en KPE Vastgoeded